Linda Vermeiren


Biografie

Foto Arjan Onderdenwijngaard

Linda Vermeiren heeft haar jarenlange passie voor fotografie professioneel kunnen uitbouwen dankzij een voortgezette opleiding aan diverse academies en instituten. Ze beschouwt zich overigens zelf als een voortzettende studente, die met een onverzadigbare nieuwsgierigheid en aandacht nieuwe technieken en trends blijft verwerken in wat stilaan een bescheiden oeuvre mag worden genoemd.
Vermeiren werkt zowel in zwart-wit als in kleur, zowel met reportageachtige series die ze maakt in het Europese buitenland als met beredeneerde portretreeksen. Haar foto's van het Ierse platteland bewijzen haar zucht naar verdieping en verstilling - maar ook haar inzicht in de spiritualiteit van zee- en landschappen. De reeksen die ze in Italië vervaardigde verraden dan weer een acribische aandacht voor het vluchtige detail (dat ze niet exotisch exploiteert) en voor de gebeurtenis van het moment: 'disclosure' als epifanie, openbaring van een emotie, genius loci of sfeer van de plek, en kortstondige verlichting. Portretten maakt Vermeiren met groot respect voor de eigenheid van de geportretteerden, zonder verlakkerij, zonder opgeheven vingertje, zonder platte ironisering. Diverse exposities in Antwerpen en Gent, artikels en vermeldingen in kranten, weekbladen en op radiozenders onderstrepen haar groeiende aanwezigheid op de fotografiescène.